Οι διάφοροι αστικοί μύθοι που διαιωνίζονται από στόμα σε στόμα, το σύγχρονο life style, έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλούν στους άνδρες ενοχές ή προβληματισμούς, σχετικά με το ιδανικό μέγεθος.