Απαγόρευση του ΕΟΦ για την ελληνική Bio-Spirulina

  • Κατηγορία News
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ
Με επίσημη ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων γνωστοποιήσε την απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης του προϊόντος Ελληνική Bio-Spirulina 120 δισκία 400 mgr.
 
Διαβάστε την σχετική απόφαση του ΕΟΦ την οποία υπογράφει ο Πρόεδρός του, Δημήτρης Λιντζέρης:
 
“Προς: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
ΘΕΜΑ: Απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης του προϊόντος Ελληνική Bio-Spirulina στην επισήμανση του οποίου αναγράφεται ο αριθμός 88590/15-12-09, ως αριθμός γνωστοποίησης του ΕΟΦ.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α ́) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β ́)
2. Τις διατάξεις της υπ. αριθμ. Υ1/ΓΠ/127962/03/ΦΕΚ395/27-2-2004.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την Απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης του προϊόντος Ελληνική Bio-Spirulina 120 δισκία 400mgr, με κίτρινη συσκευασία και αριθμό γνωστοποίησης ΕΟΦ 88590/15-12-09,διότι ο αναγραφόμενος αριθμός δεν αντιστοιχεί σε αριθμό γνωστοποίησης του Τμήματος Αξιολόγησης Λοιπών Προϊόντων του ΕΟΦ και κατά συνέπεια το προϊόν δεν κυκλοφορεί νόμιμα. (άρθρο10 της υπ. αριθμ. Υ1/ΓΠ/127962/03/ΦΕΚ395/27-2-2004).
 
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας.
 
Οι εταιρείες που κυκλοφορούν το προϊόν με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους πελάτες τους, προκειμένου να διακόψουν τη διάθεση του ανωτέρω προϊόντος. Τα σχετικά αποδεικτικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.
 
Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ 
 
Λιντζέρης Δημήτριος”.
 
 
 

 

{fcomments}

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Σχετικά Άρθρα

  • Τα συμπληρώματα διατροφής που ανακάλεσε ο ΕΟΦ
  • Η ελληνική αποστολή για το 45ο IBFA Mr & Ms Universe 2016 στην Ιταλία!
  • ΕΟΦ: Μην παίρνετε αυτά τα συμπληρώματα διατροφής
  • Ανακαλείται συμπληρώμα διατροφής από τον ΕΟΦ
  • Tella ball shake, η νέα τρέλα στην Αυστραλία έχει ρίζα ελληνική
  • Τι είναι η Ζέα και γιατί απαγορεύτηκε στην Ελλάδα;
loading...